171003 Kommunalbestyrelsens tredje ordinære møde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
3. oktober 2017 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Forslag til Kommuneplantillæg 1A1-5 Kujallerpaat Nuuk
Navn og logo til frivillighedshuset i Nuuk
Manglende personale i Kommuneqarfik Sermersooq’s daginstitutioner
Høring om Selvstyrets forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxx 2017 om fiskeri
Beslutninger
Kommuneplantillæg 20B5-1 Paamiut Erhvervs- og Havneområde
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 1C6-1 Entreprenørdalen, Nuuk, Nuuk bydel
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 2C3-1 Havnefront og boliger, Nordlige del af Iggiaa, Nuuk, Nuussuaq bydel
Forslag til Ny Hovedstruktur for Nuuk
Budget 2018 1. behandling
Forslag om, at Kommuneqarfik Sermersooq skal undersøge mulighederne for at etablere et ældrehjem med plejeboliger udelukkende til ældre, der er ramt af demens
Forslag om, at reglerne for tildeling af kollegieboliger til borgere fra Nuuk bliver ændret
Begæring om orlov fra Kommunalbestyrelsen
Evt.
Lukkede sager
Lukket
Godkendelse af referat