170920 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
17. September 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Beslutning

Medlemmer:

Uju Petersen (IA), formand

Hans Jukku Noahsen (IA)

Inge Olsvig Brandt (IA)

Knud Mathiassen (IA)

Ane Egede Mathæussen (S)

Tilstede: Uju Petersen (IA), Inge Olsvig Brandt (IA), Hans Jukku Noahsen (IA), Ane Egede Mathæussen (S)

Telefonisk: Knud Mathiassen (IA)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Beslutning

Dagsorden godkendes

Meddelelser

Sagsfremstilling

Beslutning

2a. formandens meddelelser

2b. forvaltningens meddelelser

2a. Udvalgets inspirationstur til Nordgrønland var vellykket

 

2b.

- Forvaltningen oplever en stigning i kriminalitet blandt de unge i Nuuk, forvaltningen er opmærksomme på det og vil udføre særlig tiltag.

- Forvaltningen for Børn og Familie har indstillet tillægsbevilling til Udvalg for Økonomi og Erhverv om oprettelsen af et koordineret tilbud i Tasiilaq til unge med særlige behov.
Mange børn og unge i Tasiilaq lever et liv uden basal tryghed, omsorg og faste rammer i hjemmet. Problematikkerne fører oftest til ustabil skolegang, afhængighed af rusmidler som hash og alkohol, samt kriminelle aktiviteter. En gruppe af disse unge tager den definitive beslutning og begår selvmord.
Hvis Forvaltning for Børn og Familie skal gøre sig håb om at kunne vende denne udvikling, er det nødvendigt at udvikle det eksisterende ungerådgivningstilbud i Tasiilaq for at imødekomme de unges behov.
På nuværende tidspunkt er det begrænset hvad der findes af forebyggende tilbud til unge i Tasiilaq, og mange af de eksisterende sager ender ud i en anbringelse langt væk fra hjemmet.

Et ungecenter skal indeholde tilbud som eksempelvis bo- og behandlingstilbud, der kan benyttes af:

  • Unge visiteret til efterværn, jf. Lov om Støtte til Børn. Efterværn er for unge i alderen 18-23 år, som endnu ikke er klar til at kunne tage vare på sig selv i voksenlivet uden den nødvendige støtte
  • Unge, som grundet de hjemlige forhold, har brug for et alternativt bo- og behandlingstilbud
  • Unge fra 15-18 år, som har betydelige sociale eller psykiske vanskeligheder, og som i dag oftest er anbragt på en døgninstitution på vestkysten.
  • Ud over botilbuddet, skal det nye center indeholde et pædagogisk dagtilbud for 12-18-årige, som den nuværende ungerådgivning også bliver en del af.
Orienteringer

Sagsfremstilling

Beslutning

Årsrapportering 2019 – MI foranstaltningstilbud
4

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Beslutninger

Sagsfremstilling

Beslutning

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Beslutning

Statusrapport for udviklingsplan MI 2017-2020
3

Sagsfremstilling

indstillingen godkendes

Bilag

Politik for Udsatte børn og familier 2020-2024
3

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Beslutning

Lukket

Sagsfremstilling

Beslutning

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Beslutning

Referat godkendes kl. 14:30