170920 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
17. september 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Årsrapportering 2019 – MI foranstaltningstilbud
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Politik for Udsatte børn og familier 2020-2024
Evt.
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat