170913 Ordinær møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
13. september 2017 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Saqqarlernut fra børnehjem til behandlingshjem
Budgetforslag 2018 – Udvalget for Børn og Familie område
Evt.
Lukkede sager
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat