170908 Ordinær møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
8. september 2017 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 1C6-1 Entreprenørdalen, Nuuk, Nuuk bydel
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 2C3-1 Havnefront og boliger, Nordlige del af Iggia, Nuuk, Nuussuaq bydel
Forslag til Ny Hovedstruktur for Nuuk
Budgetforslag 2018 – udvalget for Anlæg og Miljø
Evt.
Lukkede punkter
Godkendelse af referat