170905 Ordinær møde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
5. september 2017 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Forslag til Kommuneplantillæg 4A8-1, Ningitsivik, Qinngorput
Kyststien
Omlægning af vejføring ved lufthavnen i Nuuk
Høring fra Naalakkersuisut om servicekontrakter
Høringssvar om revidering af lov om den kommunale styrelse
Udviklingsplan for Børne- og Familieområdet
Naturkatastrofen i Nordgrønland
Sport Event Nuuk
Tromsø som venskabsby
Beslutninger
Kommuneplantillæg 3A6-1, Qasigiannguit, Nuuk
VISKA, horses & rooms
Salg af kommunale udlejningsboliger
Årsregnskab 2016 – Endeligt regnskab med revisionsprotokollat
Budgetopfølgning for første halvår 2017
Tillægs – og omplaceringsbevilling 2. kvartal 2017
Principgodkendelse af Byudviklingsprojektet Nuuk City Development - Siorarsiorfik
Aftale om politisk samarbejde mellem Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq og dens bygder
Forslag om forøgelse af narhvals- og hvidhvalskvote til fritidsfangerne
Forslag om at Kommuneqarfik laver en ansøgning om forvaltning af jagt på rensdyr og moskus.
Forslag om eventuel flytning af rensdyr og moskusokser til Østkysten
Forslag om etablering af tiltag med henblik på planlægning og udvikling af fiskeriet
Forslag om mere optimal brug af Tasiilaqs to vige
Forslag om kursus i Tasiilaq og omegn for at styrke fangerforeningerne
Forslag om afholdelse af kursus
Forslag om opsamling af gamle sunkne garn i Nuuk Fjorden, mistet af fiskere
Forslag til etablering af en broforbindelse
Forslag om oprettelse af forbindelse til søkablet
Forslag om anskaffelse af indpakningsmaskine til specifikke fraktioner af affald
Forslag om etablering af fundament til både
Forslag til anden placering af salg af alkohol i Tasiilaq end Pisiniarfissuaq.
Forslag om lønnet, samfundsgavnligt arbejde for folkeskolens ældste trin i sommerferien eller i andre ferieperioder
Forslag om ændring af gældende regler vedr. kommunale lejeboliger, således at det bliver muligt at holde hund og/eller kat som kæledyr
Evt.
Lukkede punkter
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat