170901 Ekstraordinær møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
1. september 2017 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Kommunalbestyrelsen
Evt.
Lukkede punkter
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat