170817 Ordinær møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
17. august 2017 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Udsættelse af deadline for Erhvervsplan 2018
Høring vedrørende fangstperioder- og kvoter for rensdyr og moskusokser - Efteråret 2017
Høringssvar for ansøgning om § 38-godkendelse til udnyttelse på allerede tildelt småskalatilladelse med eneret nr. 2015/21.
Orientering om intern administrativ organisering
Beslutninger
Retningslinjer for udvalgsrejser i valgperioden 2017-2021
Sager til Kommunalbestyrelsen
Kommuneplantillæg 20B5-1 Paamiut Erhvervs- og Havneområde
Forslag til Kommuneplantillæg 1A1-5 Kujallerpaat Nuuk
Sport Event Nuuk
Principgodkendelse af Byudviklingsprojektet Nuuk City Development - Siorarsiorfik
Udviklingsplan for Børne- og Familie-området
Tromsø som venskabsby
Årsregnskab 2016 – Endeligt regnskab med revisionsprotokollat
Budgetopfølgning for første halvår 2017
Tillægs – og omplaceringsbevilling 2. kvartal 2017
Evt.
Lukkede sager
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat