170807 Ordinær møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
7. august 2017 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Oversigt over tiltag og indsatser i Udvalget for Anlæg og Miljø
Beslutninger
Retningslinjer for udvalgsrejser i valgperioden 2017-2021
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Kommuneplantillæg 20B5-1 Paamiut Erhvervs- og Havneområde
Forslag til Kommuneplantillæg 1A1-5 Kujallerpaat Nuuk
Evt.
Lukkede punkter
Lukket
Godkendelse af referat