170613 MI Ekstraordinær møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
13. June 2017 -
Location
Titel
Oplæg ved "Ivaaq"
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Vedrørende tilsynsrapport
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Evt.
Lukkede sager
Lukket
Godkendelse af referat