170613 KOMBEST Ordinær møde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
13. juni 2017 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Status på kommunens arkiver
PAN AM
Sektorplan dagtilbud
Ophævelse af bevaringsværdig status for B-817 Inspektørbakken, Nuuk
Forslag til Kommuneplantillæg 1C6-1 Entreprenørdalen, Nuuk, Nuuk bydel
Forslag til Kommuneplantillæg 2C3-1 Havnefront og boliger, Nordlige del af Iggia, Nuuk, Nuussuaq bydel
Høring om forslag til ny Inatsisartutlov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke
Kommunalbestyrelsens Forretningsorden
Beslutninger
Handicapsektorplanen – 2.fase
Kvalitetsstandarder på ældre – og handicapområdet
Revidering af vedtægter for Handicaprådet og Ældrerådet i Kommuneqarfik Sermersooq
Udpegning af formænd for valgbestyrelserne for valg til kommunens skolebestyrelser 2017
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 4B4-1 og 4E1-1 Sprængstofdeponi og et offentligt deponi, Nuuk, Qinngorput bydel
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg O8, Det åbne land
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 1C16-1, Kissarneqqortuunnguaq
Årsregnskab 2016 – oversendelse til revision
Budgetopfølgning for 1. kvartal 2017
Tillægs – og omplaceringsbevilling 1. kvartal 2017
Budgetregulativ 2018
Forslag til tillægsbevilling til Paamiuts 275 års jubilæum jubilæum
Forslag til etablering af en døgninstitution for børn og unge i Kommuneqarfik Sermersooq Paamiut
Forslag til forflytning af moskus ved Arsuk til Paamiut
Forslag om at de medarbejdere der er flyttet fra Tasiilaq til Nuuk flyttes tilbage igen
Forslag om ændring af praksis ved udbetaling af offentlig hjælp, så modtagere i stedet for får udleveret en rekvisition
Forslag til organisering af socialforvaltninger
Forslag til etablering af Ungdommens Kommunalbestyrelse
Ændring af dato for Kommunalbestyrelsens 3. ordinære møde
Eventuelt
Lukkede punkter
Lukket
Godkendelse af referat