170608 Ekstraordinær møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
8. juni 2017 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Kommunalbestyrelsen
Årsregnskab
Budgetopfølgning for 1. kvartal 2017
Tillægs – og omplaceringsbevilling 1. kvartal 2017
Budgetregulativ 2018
Evt.
Lukkede punkter
Godkendelse af referat