170322 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
17. marts 2022 -
Lokation
Paamiut - i kommunens mødesal
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Aktivitetsrapport for kultur 2021
Organisationstilpasninger
Redegørelse for Indkøbsområdet
Rejserapport for udvalgsrejse for Udvalg for Børn og Skole
Skolernes fælles kvalitetsrapport for skoleåret 2020/2021
Tilsyn af bygdetilbud og dagplejeordninger i 2021 i øst
Forslag til ophævelse af bevaringsværdi for B-22, Ittoqqortoormiit
Byggemodning af 4A8 Ningitsivik, Nuuk
Ansøgning om alkoholbevilling type B udskænkning af alkoholholdige drikke
Dispensationsansøgning om lejlighedsbevilling
Anvendelse af Nuuk Lokaludvalgs puljemidler 2022
Forslag til kommuneplantillæg 2D2-2 Iggia
Forslag til Kommuneplantillæg 4B1-2, Naternaq, Nuuk
Godkendelse af Kommuneplantillæg 3A9-1 Nuussuup Manngua, Nuuk
Godkendelse af Kommuneplantillæg 4B7-1 Niaqornannguaq Nuuk
Godkendelse af Kommuneplantillæg N1-1 – Vandkraftanlæg i Utoqqarmiut Kangerluarsunnguat (Buksefjorden), det åbne land
Plan for Centerområde ved Aqqusinersuaq, Nuuk
Tillægspunkt: Esani A/S kapitalforhold
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Eventuelt
Godkendelse af referat