170123 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
17. januar 2023 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orientering om driftsorienterede tilsyn
Sager fra Det Sociale Ankenævn, som vedrører Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked
Ledighedsstatistik og status på arbejdsmarkedsindsatsen
Løbende orientering om Handicaprådets møder
Løbende orientering om Ældrerådets møder
Orientering om indberetninger af magtanvendelser for 4. kvartal 2022
Resultat- og servicemål på Myndighedsområdet - 4. kvartal 2022
Orientering om visitation til socialboliger 2022
Gratis kørsel til aktivitetscenter for ældre, der er visiteret til kørsel
Status på handicapsektorplan (2022)
Prioritering af punkter til beskæftigelsessektorplan
Evt.
Godkendelse af referat