170122 Ordinær møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
22. januar 2018 -
Lokation
Titel
Der vil blive holdt oplæg før mødet
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Beboelsescontainere i Qernertunnguit Lokalplanområde 3C8
Sager der skal videre til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Forslag til Ny Hovedstruktur for Nuuk
Forslag til Kommuneplantillæg 4E2-1 Niaqornannguaq
Nye affaldsregulativer for 2018
Evt.
Lukkede punkter
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat