160822 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
16. august 2022 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Sager fra Det Sociale Ankenævn, som vedrører Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked
Uddeling af puljemidler til frivilligt socialt arbejde 2022
Bevilling af forhøjet døgntakst
Løbende orientering om Ældrerådets møder
Resultat- og servicemål på Myndighedsområdet 2. kvartal 2022
Statistik på ældreområdet - halvårlige opfølgninger
Ledighedsstatistik og status på arbejdsmarkedsindsatsen
Orientering om indberetninger af magtanvendelser for perioden april – juni 2022
Rejserapport for udvalgsrejse for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Lukket
Evt.
Godkendelse af referat