160621 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
16. June 2021 -
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orientering om udviklingstiltag på skoleområdet
Orientering om opdateret beskrivelse og virksomhedsplan for Heldagsskolen
Valg af repræsentant til bestyrelsen i de selvejende daginstitutioner
Lukket
Godkendelse af referat