160522 – Ekstraordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
16. maj 2022 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Udvidet forvaltningsrevision
Lukket
Lukket
Eventuelt
Godkendelse af referat