151222 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
15. december 2022 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Ændring af stednavnet for Østkysten fra ”Tunu” til ”Kangia/Nunatta Kangia”
Rejserapport for udvalgsrejse for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Orientering om høringer
Fritidsundervisning 2022-2023
Status på indsatserne i Kommuneqarfik Sermersooqs Sektorplan for Elevhjem
Orientering om tilsyn på dagtilbudsområdet
Tilsynsrapport for Ejnar Mikkelsenila Aluarpia
Ansøgning om alkoholbevilling type B udskænkning af alkoholholdige drikke
Holms Hus, B-615 Nuuk
Anvendelse af Nuuk Lokaludvalgs puljemidler 2023
Fordeling af puljen for 2023 Lokaludvalget i Ittoqqortoormiit
Fordeling af puljen for 2023 Lokaludvalget i Paamiut
Fordeling af puljen for 2023 Lokaludvalget i Tasiilaq
Godkendelse af farvevalg af klimaskærm på det nye forbrændingsanlæg i Nuuk
Kivitsisa i fremtidens skole
Sektorplan for dagtilbudsområdet
Udskiftning af liftmaster
Forsøgsboliger til hjemløse
Forslag til Kommuneplantillæg 19B1 og 19B2 Erhvervs- og havneområder i Qeqertarsuatsiaat
Projektansøgning Camp Kiattua, Amitsuarsuk, Nuuk
Forslag om forretningsorden og navn, Fangst- og fiskeriråd
Hotelplaceringer i Nuuk
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Tillægspunkt: Oprettelse af en anlægs- og renoveringsfond
Lukket
Eventuelt
Godkendelse af referat