150920 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
15. September 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Inge Olsvig Brandt (IA), formand

Lone Rosengren Pedersen (IA)

Knud Mathiassen (IA)

Nadia Olsen (D)

Rolf Píke (S)

Tilstede: Inge Olsvig Brandt (IA), Lone Rosengren Pedersen (IA), Nadia Olsen (D) Rolf Píke (S)

Afbud: Knud Mathiassen (IA)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. meddelelser fra formanden

2b. meddelelser fra forvaltningen

2a.

 • Borgerhenvendelse vedrørende flytning af aktiviteter fra Pilutaq til alderdomshjemmenes aktivitetsrum.
 • Planlægning af Udvalgsrejsen i Nuuk er i gang

2b.

Ældreområdet:

 • Ombudsmanden har været på tilsyn på Utoqqaat Illuat Nuuk  d. 12. og 13. august.
  Beboerne, medarbejdere samt pårørende er blevet interviewet.
  Generelt fik UI en positiv tilbagemelding – ifølge ombudsmanden er UI meget godt sted. Ombudsmanden lægger mærke til, at medarbejderne plejer beboerne med respekt, og at medarbejderne er imødekomne. Der er små ”skønhedsfejl”, som ledelsen har handlet på med det samme.
  Samlet rapport sendes senere til kommunen.
 • Hjemmehjælpen i Nuuk er under positiv udvikling. Antallet faglærte medarbejdere er fordoblet (nu 23. faglærte og 5. ufaglærte). Samtidig er sygefraværet halveret i forhold til sidste år. Nu arbejdes der videre på at sikre den positive udvikling.

Myndighedsområdet:

 • Flytning til nye modulboliger
  Forvaltningen (gadeteamet) har afholdt informationsmøde med beboerne i modulboligerne og forberedt flytningen til ny modulboliger, så beboerne i modulerne er godt orienteret og forberedt.
  Flyttedatoen forventes at blive midt i september.

Handicapområdet:

 • Handicapugen (5. – 9. oktober) står for døren. Aktiviteterne omfatter bl.a.:
  • Åbningstale ved Amisut
  • Fiskekonkurrence
  • Arrangement med NIIK – Nunatsinni Inuit Innarluutillit Kattuffiat – Grønlandske Handicaporganisationer med temaet ”Usynlige handicap skal frem i lyset”, hvor Frederik Elsner også vil have et indslag.
  • Fredag den 9/10 er der overrækkelse af OCN-diplomer. I år vil kun brugerne, deres pårørende og særlige gæster kunne deltage, så COVID-9-retningslinjerne bliver overholdt.

 

Orienteringer

Sagsfremstilling

Status på prioriterede opgaver under arbejdsmarkedsindsatsen, juli 2020

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Ledighedsstatistik for juli 2020

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Beslutninger

Sagsfremstilling

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Tilsyn med administrationen af lovgivningen om førtidspension

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Tilsyn med administrationen af lovgivningen om boligsikring

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

- Orientering om hvordan sagen om flytningen af tilbudene til de ældre fra aktivitetscentrerne er foregået

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendes kl. 15.20