140921 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
14. september 2021 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Nyt sprængstofdepot i Nuuk
Tilbygning Nuuk center
Boenhed Niels Hammekensvej 51, 3900 Nuuk
Institution Isaajap Aqqutaa 16, 3900 Nuuk
Indkøb af ny automobilsprøjte til Kulusuk
Aqqaluks park
Parkering ved Iggia, Nuuk
Borgerforslag til ændring af danske vejnavne i Nuuk by
Forslag til kommuneplantillæg N1-1 – Vandkraftanlæg i Kangerluarsunnguaq (Buksefjorden), det åbne land
Kommuneplantillæg L8-1 Ikkatteq Bluie East 2
Koncession til Trofæjagt i Nunartarsuaq, Nuup Kangerlua
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Eventuelt
Godkendelse af referat