130922 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
13. september 2022 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Bevilling af besøgsrejse med ledsager
Løbende orientering om Handicaprådets møder
Ledighedsstatistik og status på arbejdsmarkedsindsatsen
Løbende orientering om Ældrerådets møder
Årlig statusrapport for Siu-Tsiu 2022
Forvaltningernes anlægsønsker til budget 2023
Ansøgning om støtte til Frelsens Hærs værested ”Williams Cafe”
Arbejdsmarkedspolitik 2023-2033
Evt.
Godkendelse af referat