130122 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
13. januar 2022 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Planlagte arbejder 2022 for By- og Boligudvikling
Boligudvikling i Ningitsivik, Nuuk
Forslag til kommuneplantillæg 1C30 - 4 Tuujuk, Nuuk
Opførelse af fiskefabrik i Qeqertarsuatsiaat
Rokering fra en anlægsbevilling til en anden anlægsbevilling
Opdatering af kompetencefordelingsplanen
Lukket
Lukket
Lukket
Eventuelt
Godkendelse af referat