121222 – Ekstraordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
12. december 2022 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Selvstyrets ressort- eller sektortilsyn
Eventuelt
Godkendelse af referat