120521 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
12. maj 2021 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Kommuneplantillæg L8-1, Ikkatteq Bluie East 2
Frilandsplan 2-2, det åbne land omkring Nuuk
Lukket
Godkendelse af referat