120521 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
12. May 2021 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer:
 

Telefonisk
Justus Hansen (D) - Formand

Tilstede
Uju Petersen (IA) - Næstformand
Naya-Sophia Lyberth (IA)
Lone Rosengreen Pedersen (IA)
Peter Davidsen (S)

 

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagorden godkendes.

Meddelelser

Sagsfremstilling

 

Meddelelse fra Forvaltningen for Anlæg og Miljø:
Forvaltningen orienterede om nærtstående intern rokering af ansvarsområder og personale med henblik på forenkling, smidiggørelse og bedre Borgerservice.

Kommuneplantillæg L8-1, Ikkatteq Bluie East 2
1

Sagsfremstilling

Beslutning

Indstillingen godkendes med følgende bemærkning:

Rettelse i bilag 1, side 28: rettes til 60 meter, ang. afstand til hytter. 

Bilag

Frilandsplan 2-2, det åbne land omkring Nuuk
4

Sagsfremstilling

Beslutning

Indstillingen godkendes med følgende tilføjelse:

Der undersøges områder med ørreder, om man kan lave små dæmninger, for at give bedre vandløb i floden samt risiko for fjeldskred ved hytte områder. 

Forvaltningen for Anlæg og Miljø vil undersøge overstående. 

Bilag

Lukket

Sagsfremstilling

Beslutning

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendes kl. 14:36