12.10.2022 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
12. oktober 2022 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orientering om ventelister til daginstitutioner
Ændring af normering for fritidshjemmet Aqqaluk
Lukket
Tillægspunkt: Politisk mødekalender for 2023
Tillægspunkt: Oversigt over medarbejdere på dagtilbudsområdet iht. minimumsnormeringer
Oplæg fra Socialstyrelsen vedrørende initiativ 3
Lukket
Evt.
Godkendelse af referat