111121 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
11. november 2021 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Status vedrørende alkoholbevillinger
Status vedrørende automatspil tilladelser
Samarbejde med The Polar Academy
Rejserapport for udvalgsrejse for Udvalg for Økonomi og Erhverv
UNLEASH i Grønland 2022
Politisk mødekalender for 2022
Greenwashing i kommunen
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Orientering om ventelister til daginstitutioner
Tilsynsrapport for Nuussuup Atuarfia
Status på overtagelse af nødherbergsdrift
Forslag til kommuneplantillæg 3A9-1 Nuussuup Manngua, Nuuk
Forslag - 2D1 Nuussuaq Sydspids, Nuuk
Forslag til Kommuneplantillæg 4B7-1 Niaqornannguaq Nuuk
Kodeks for politisk arbejde i Kommunalbestyrelsen
Aftale om politisk samarbejde mellem Kommunalbestyrelsen og Bygdebestyrelser
Ungdomskommunalbestyrelsens anbefalinger til Kommunalbestyrelsen 2021
Erhvervsstrategi 2022 – 2026
Flytning af moskusokser til halvø syd for Paamiut
Servicekontrakt med Nanu Travel for 2022
Budgetopfølgning pr. 30/9 2021
2. behandling af budget
Prioritering af vuggestuepladser i den nye daginstitution ved ”Malik”
Kvalitetsstandarder 2022
Kommuneplantillæg 3B2-2 Erhvervsområde Nukappiakuluk, Nuuk
Tillægspunkt - Tilsynssag
Lukket
Lukket
Lukket
Eventuelt
Godkendelse af referat