110321 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
11. March 2021 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Beslutning

Uju Petersen (IA), formand
Storm Ludvigsen (IA)
Inge Olsvig Brandt (IA)
Knud Mathiassen (IA)
Ane Egede Mathæussen (S)

Tilstede: Uju Petersen (IA) Inge Olsvig Brandt (IA), Storm Ludvigsen (IA), Ane Egede Mathæussen (S)

Telefonisk: Knud Mathiassen (IA) Martha Lund Olsen (Direktør)

 

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Beslutning

Dagsorden godkendes

Meddelelser

Sagsfremstilling

Beslutning

2a. formandens meddelelser
2b. forvaltningens meddelelser

Ingen meddelelser

Orienteringer

Sagsfremstilling

Beslutning

Beslutninger

Sagsfremstilling

Beslutning

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Beslutning

Qimarnguik – Krisecenter og behandlingstilbud for voldsramte kvinder og børn
1

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning, og sendes videre til Udvalg for Økonomi og Erhverv til orientering

Bilag

Overtagelse af Prinsesse Margrethes Børnehjem

Sagsfremstilling

Pind 1: indstillingen godkendes

Pind 2: Udvalget beslutter at sende sagen til godkendelse Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked om overtagelse af Nasippi og Qaaliaq.

Pind 3: indstillingen godkendes

Evt.

Sagsfremstilling

Beslutning

Lukket

Sagsfremstilling

Beslutning

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Beslutning

Referatet godkendes kl. 15:10