110122 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
20. januar 2022 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Ledighedsstatistik og status på arbejdsmarkedsindsatsen
Sager fra Det Sociale Ankenævn, som vedrører Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked
Orientering om indberetninger af magtanvendelser for perioden oktober – december 2021
Status på handicapsektorplan (2021)
Løbende orienteringer om Handicaprådets møder
Løbende orienteringer om Ældrerådets møder
Oprettelse af Kofoeds Skole Tasiilaq
Opdatering af kompetencefordelingsplanen
Tillægspunkt: Orientering om flytning af herbergspladser
Evt.
Godkendelse af referat