11.10.2022 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
11. oktober 2022 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Ledighedsstatistik og status på arbejdsmarkedsindsatsen
Sager fra Det Sociale Ankenævn, som vedrører Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked
Resultat- og servicemål på Myndighedsområdet - 3. kvartal 2022
Kvalitetsstandarder 2023
Lukket
Tillægspunkt: Bevilling af anbringelse på døgninstitution
Tillægspunkt: Politisk mødekalender for 2023
Evt.
Godkendelse af referat