100621 – Ekstraordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
10. June 2021 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer
Charlotte Ludvigsen (IA) formand
Justus Hansen (D)
Juaaka Lyberth (IA)
Uju Petersen (IA)
Ken Madsen (N) - stedfortræder: Emanuel Nûko (N)
Martha Abelsen (S)
Inga Dóra G. Markussen (S)
Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Meddelelser

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Beslutning

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendt kl. 15:15