090921 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
9. September 2021 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer:
Avaaraq S. Olsen (IA) Formand
Naya-Sophia Lyberth (IA)
Juaaka Lyberth (IA)
Harald Bianco (IA)
Laura Táunâjik Uitsatikitseqs (S)
Afbud:
Mia Skifte Lynge (IA)

Tilstede: Avaaraq S. Olsen (IA) Naya-Sophia Lyberth (IA) Harald Bianco (IA) 

Telefonisk: Harald Bianco (IA) Laura Taunâjik Uitsatikitseq (S)

Stedfortræder for Mia Skifte Lynge (IA): Juaaka Lyberth (IA)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsordenen godkendes.

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. Meddelelser fra formanden
2b. Meddelelser fra forvaltningen

2a. Ingen 

2b. Stillingsopslaget som direktør for Forvaltning for Børn og Familie udløber på søndag 12/9-2021.

Orientering vedrørende de lokale Forebyggelsesudvalgs virke i Kommuneqarfik Sermersooq
2

Sagsfremstilling

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Revision af administrationsgrundlag for Nuuk
1

Sagsfremstilling

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Uanmeldt tilsyn vedrørende Kommuneqarfik Sermersooqs forvaltning af det sociale regelsæt med fokus på anbragte børn hos plejefamilie uden for Grønland
3

Sagsfremstilling

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning, og sagen sendes videre til orientering i Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Tasiilaq Forebyggelsesudvalgs handlingsplan for 2021
1

Sagsfremstilling

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning, og sagen sendes videre til orientering i Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Tiltag- og indsatskatalog i forhold til unge kriminelle i Nuuk
1

Sagsfremstilling

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning, og sagen sendes videre til orientering i Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Lukket

Sagsfremstilling

Beslutning

Lukket

Sagsfremstilling

Beslutning

Lukket

Sagsfremstilling

Beslutning

Lukket

Sagsfremstilling

Beslutning

Evt.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referatet godkendes kl. 15:04