090621 – Konstituerende møde

Udvalg
Lokaludvalget Nuuk
Dato
9. June 2021 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer:
Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Meddelelser og orienteringer

Sagsfremstilling

Fra ældste medlem; Jutho Wilche:
 • Velkommen.
 • Vores formål/virke.
 • Vores sammensætning.
 • Vores arbejdsopgaver.
 • Vedtægter/Forretningsorden
Fra Ledelsessekretariatet:
 • Tolkning.
 • First agenda/ Dagsorden.
 • Forberedelse af næste års projekter.
 • Møde med Borgmesteren, mandag den 10. januar 2022, kl.: 14:00 sammen med de andre Lokaludvalg.
 • Seminar 2022, sammen med andre Lokaludvalg.
 • Breve: fx høringssvar.
 • Inhabil.
Andet:
Ingen
Beslutning: Valg af formand.

Sagsfremstilling

Beslutning

Beslutning: Valg af næstformand.

Sagsfremstilling

Beslutning

Beslutning: Mødekalender for 2021/2022

Sagsfremstilling

Beslutning

Beslutning: Hvornår skal der inviteres suppleanter?

Sagsfremstilling

Beslutning

Lukket: Orientering: Status på budget

Sagsfremstilling

Lukket: Projekt ansøgning: Snebolden, til behandling og beslutning.

Sagsfremstilling

Beslutning

Lukket: Projekt ansøgning: Malu sanserum, til behandling og beslutning.

Sagsfremstilling

Beslutning

Lukket: Projekt ansøgning: Qooqqut Festival 2021, til behandling og beslutning.

Sagsfremstilling

Beslutning

Lukket: Projekt ansøgning: ”Marluulluta” & ”Periarfissinneqaqqinneq”, til behandling og beslutning.

Sagsfremstilling

Beslutning

Lukket: Projekt ansøgning: Anguniakkannut sipaarit (Spar op til dine drømme), til behandling og beslutning.

Sagsfremstilling

Beslutning

Lukket: Projekt ansøgning: ITSUMARLO PUPPET SHOW, til behandling og beslutning.

Sagsfremstilling

Beslutning

Lukket: Projekt ansøgning: Angalasoq/ The traveller, til behandling og beslutning.

Sagsfremstilling

Beslutning

Lukket: Projekt ansøgning: Aziz Light! Drift, til behandling og beslutning.

Sagsfremstilling

Beslutning

Lukket: Projekt ansøgning: ISUA, til behandling og beslutning.

Sagsfremstilling

Beslutning

Lukket: Projekt ansøgning: Piano, til behandling og beslutning.

Sagsfremstilling

Beslutning

Eventuelt

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendes kl.: