09.02.21 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
9. March 2021 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Inge Olsvig Brandt (IA), formand
Lone Rosengren Pedersen (IA)
Knud Mathiassen (IA)
Nadia Olsen (D)
Rolf Píke (S)

Tilstede: Inge Olsvig Brandt (IA) Lone Rosengreen Pedersen (IA) Rolf Pike (S) Nadia Olsen (D)

Telefonisk: Knud Mathiassen (S)

 

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. meddelelser fra formanden
2b. meddelelser fra forvaltningen

2a.

2b.

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked har haft møde med Tilioq vedrørende status på implementeringen af handicaploven. Tilioq afholder møder med alle kommunerne, hvorefter de vil udarbejde en artikel. Denne vil bruges i et tillæg til Sermitsiaq AG.

Der har på ældreområdet været ledelsesworkshop i uge 9, hvor bl.a. hjemmehjælpslederen fra Tasiilaq deltager. Hjemmehjælpslederen i Tasiilaq har til opgave at tilse hjemmehjælpsmodtagere i bygder. Temaerne for workshoppen har været; ledelse og ansvar, værdibaseret ledelse, mål for hele ældreområdet.

Arbejdsmarkedsområdet har haft ledelsesmæssigt besøg ved Majoriaq Ittoqqortoormiit. Besøget omhandlede kompetenceudvikling af medarbejdere, handleplaner og strategier. Invitation til forskellige møder fra Majoriaq Ittoqqortoormiit er modtaget med stor interesse fra borgere og erhvervslivet. Arbejdsmarkedsområdet forventer gode resultater og et godt samarbejde med det offentlige og private arbejdsmarked på baggrund af besøget, og der vil være opfølgning om et års tid.

 

Orienteringer

Sagsfremstilling

Ledighedsstatistik og status på arbejdsmarkedsindsatsen

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til  efterretning

Resultat- og servicemål på Myndighedsområdet

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Løbende orienteringer om Ældrerådets møder

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Majoriaq – Fokusområder i 2021

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Orientering vedr. forebyggende hjemmebesøg i Nuuk

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Bevilling af ophold

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Beslutninger

Sagsfremstilling

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Evt.

Sagsfremstilling

Knud Mathiassen (IA):

Tillykke til kvinderne i forbindelse med kvindernes internationale kampdag igår.

Tak til Rolf Pike, Nadia Olsen og embedsværkert for samarbejdet.

Jeg ønsker alle rigtigt god vind fremover, til alle uanset om man stiller op eller ej til valget.

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referatet godkendes kl. 14:44