09.02.21 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
9. marts 2021 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Ledighedsstatistik og status på arbejdsmarkedsindsatsen
Resultat- og servicemål på Myndighedsområdet
Løbende orienteringer om Ældrerådets møder
Majoriaq – Fokusområder i 2021
Orientering vedr. forebyggende hjemmebesøg i Nuuk
Bevilling af ophold
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Evt.
Lukket
Godkendelse af referat