081122 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
8. november 2022 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orientering om alkoholbevillinger
Orientering om automatspil tilladelser
Underretningsprocedure
Orientering om ventelister til daginstitutioner
Ansøgning om støtte til Projekt: Ungdomsserie, Tasiilaq
Etablering af skindsystue og skindbehandlingsværksted i Tasiilaq
Forhåndsgodkendelse af at Nuuk Lokalmuseum bliver et godkendt museum
Politisk mødekalender for 2023
Ændring af normering for fritidshjemmet Aqqaluk
Kvalitetsstandarder 2023
Forslag til Kommuneplantillæg 1A13-2 Qimerlua, Nuuk
Kommuneplantillæg 4B1-2 Naternaq
Forslag til Kommuneplantillæg 4B4-2 Erhvervsområde nordøst for lufthavnen, Nuuk
Boligbyggeri i Tasiilaq og Paamiut
Samarbejdsaftale med Nukissiorfiit om byggemodning af 4A8
2. behandling af budget 2023
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Eventuelt
Godkendelse af referat