080921 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
8. september 2021 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Ny fælles IT-politik på skoleområdet og revidering af låneaftale
Orientering om MISIs årsrapport for 2020
Genåbning af dagpleje i Arsuk
Etablering af samarbejde med en professor fra University of Hawaii
Forslag om indførelse af Mindfulness i folkeskolerne
Samarbejde mellem daginstitutionsområdet og Grønlands Idrætsforbund med fokus på fysisk bevægelse
Godkendelse af referat