080921 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
8. September 2021 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer:
Juaaka Lyberth (IA) Formand
Poul Petersen (D)
Mia Skifte (IA)
Emanuel Nüko (N)
Dorthe-Marie Morgensen-Fontain (S)

Deltagere:

Poul Petersen (D) Næstformand

Lone Rosengreen (IA)

Avaaraq S. Olsen (IA)

Dorthe-Marie Morgensen-Fontain (S)

Afbud: 
Juaaka Lyberth (IA) Formand
Mia Skifte (IA) 
Emanuel Nüko (N) 

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes.

Meddelelser

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden:

  • Grundet konstateret Covid-19 tilfælde hos en medarbejder og et barn i den integrerede institution Timmiaaqqat på Radiofjeldet i Nuuk har forvaltningen i samråd med Coronasekretariatet lukket institutionen tirsdag og onsdag indtil tirsdagens testresultater foreligger. Der tages derefter stilling til om lukningen skal forlænges. Der er også konstateret smitte hos en elev på USK, hvorfor denne klasse er hjemsendt.

 

Meddelelser fra Forvaltningen:

  • Afdelingen for Skole og Afdelingen for Dagtilbud rejser til Tasiilaq i denne uge, hvor de skal føre tilsyn samt gennemgå vision, mission og målsætninger for forvaltningens områder og igangsætte arbejdet med at udforme institutionernes egne visioner og missioner.
  • Forvaltningen arbejder på et forslag til temadag for udvalget om dagtilbudsområdet. Forvaltningen har flere tiltag i gang på området på forsøgsbasis og erfaringerne fra disse vil skulle indgå i en sektorplan for området. Forvaltningen vil gerne gennemgå disse og dermed sikre, at udvalget tidligt er med i udviklingen af sektorplanen. Temadagen foreslås at blive afholdt i forbindelse med et kommunalbestyrelsesmøde i løbet af efteråret eller vinteren.
Ny fælles IT-politik på skoleområdet og revidering af låneaftale
2

Sagsfremstilling

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning. 

Bilag

Orientering om MISIs årsrapport for 2020
1

Sagsfremstilling

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning. 

Bilag

Genåbning af dagpleje i Arsuk

Sagsfremstilling

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Etablering af samarbejde med en professor fra University of Hawaii
1

Sagsfremstilling

Beslutning

Indstillingen godkendes. 

Bilag

Forslag om indførelse af Mindfulness i folkeskolerne

Sagsfremstilling

Beslutning

Indstillingen godkendes med følgende ændring: Forvaltningen undersøger sagen og fremsender et beslutningsforslag om hvorvidt mindfulness kan anvendes i én skole, hvor der dér udarbejdes en model, om hvordan mindfulness kan bruges. Herefter vil det blive besluttet, det videre arbejde med mindfulness.

Forslaget om mindfullness tages op igen i Udvalget for Børn og Skole, når Forvaltningen for Børn og Skole har udarbejdet en plan om mindfuldness.

Samarbejde mellem daginstitutionsområdet og Grønlands Idrætsforbund med fokus på fysisk bevægelse
1

Sagsfremstilling

Beslutning

Indstillingen godkendes. 

Bilag

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes kl.: 14:43.