08.12.2021- Ordinær møde

Udvalg
Lokaludvalget Nuuk
Dato
15. december 2021 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Lukket: Meddelelser og orienteringer
Lukket: Lukket punkt
Lukket: Projektansøgning 2022: En registrering og fem udstillinger med Anne-Birthe Hove 2022
Lukket: Projektansøgning 2022: Menneskerettigheder for børn og unge
Lukket: Projektansøgning 2022: NUUK SNOW FESTIVAL 2022
Fordeling af Lokaludvalgets puljemidler 2022
Møderækker i 2022
Eventuelt
Resultater af behandling af projektansøgninger
Godkendelse af referat