08.06.2022 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
8. juni 2022 -
Lokation
Kommunalbestyrelsip ataatsimiittarfia
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Forlængelse af pilotprojekt om fjernundervisning i skoleåret 2022/2023
Orientering om genetablering af 8. klasser i bygderne
Lærerbehovsanalyse for skoleåret 2022/2023
Udkast til ny vedtægt for den selvejende daginstitution Mikisoq
Lukket
Evt.
Godkendelse af referat