071222 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
7. december 2022 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Sundhedsfremme og Forebyggelse på børn- og ungeområdet
Orientering om Forebyggelsesudvalgenes handlingsplaner for 2022 Nuuk og Tasiilaq
Orientering om tilsyn på dagtilbudsområdet
Tilsynsrapport for Ejnar Mikkelsenila Aluarpia
Status på indsatserne i Kommuneqarfik Sermersooqs Sektorplan for Elevhjem
Fritidsundervisning 2022-2023
Forslag til skolernes ferieplaner for skoleåret 2023/2024
Kivitsisa i fremtidens skole
Sektorplan for dagtilbudsområdet
Udskiftning af liftmaster
Lukket
Lukket
Evt.
Godkendelse af referat