070921 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
7. September 2021 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer
Inge Olsvig Brandt (IA)
Lone Rosengreen Pedersen (IA)
Avaaraq S. Olsen (IA)
Poul Petersen (D)
Mala Høy Kúko (S)

Tilstede: 

Inge Olsvig Brandt (IA)

Lone Rosengreen Pedersen (IA)

Avaaraq S. Olsen (IA)

Poul Petersen (D)

 

Telefonisk: 

Mala Høy Kúko (S)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes. 

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. Meddelselser fra formanden
2b. Meddelelser fra forvaltningen

Meddelelser fra formanden:

Ingen. 

Meddelelser fra forvaltningen: 

Meddelelse vedr. Herberg. Kommunen overtog driften, personalet bestod af gadeteam samt ca. 10-12 eksisterende medarbejdere. I disse dage er der ca. 85 brugere. Tiden bruges til at danne sig et overblik og til koordinering af arbejdet.

Forvaltningen skal mødes med en medarbejder fra Oak foundation. Der tages besøg på Herberg for hjemløse og Modulboliger.

Forvaltningen planlægger udvalgets besøg til Institutioner/virksomheder som er under forvaltningen. Den 21.09.21 vil der være besøg på Arbejdsmarkedsområdet. Når planen for resten er på plads, vil det blive meldt ud.

Mala og Avaaraq medler afbud. En evt. dato ændring på den 22.09.21 vil blive undersøgt.

 

Ledighedsstatistik og status på arbejdsmarkedsindsatsen
1

Sagsfremstilling

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning. 

Bilag

Tilsyn på arbejdsmarkedsydelse
1

Sagsfremstilling

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning. 

Bilag

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referatet godkendes kl. 14.19.