070622 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
7. juni 2022 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Sager fra Det Sociale Ankenævn, som vedrører Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked
Ledighedsstatistik og status på arbejdsmarkedsindsatsen
Løbende orientering om Ældrerådets møder
Resultat og servicemål på Myndighedsområdet - 1. kvartal 2022
Orientering om indberetninger af magtanvendelser for perioden januar – marts 2022
Bevilling af danskundervisning med informationsteknologiske hjælpemidler samt bevilling af besøgsrejsende med ledsager
Orientering vedr. driftsorienterede tilsyn
Løbende orientering om Handicaprådets møder
Lukket
Lukket
Tillægspunkt: NUIKI-projekt i Kuummiit
Evt.
Godkendelse af referat