061222 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
6. december 2022 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Bevilling af besøgsrejse med ledsager
Hjemløsesektorplan status 2022
Ledighedsstatistik og status på arbejdsmarkedsindsatsen
Løbende orientering om Ældrerådets møder
Orientering om indberetninger af magtanvendelser for perioden juli – september 2022
Status på uddeling af puljemidler til frivilligt socialt arbejde
Rejserapport
Orientering fra Tværfagligt udvalg
Opdatering af lokal kompetencefordelingsplan i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked
Omplacering af midler til FA studierejse
Udlicitering af herberg i Nuuk
Rejserapport for udvalgsrejse for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Vedtægter for botilbud under Handicap- og Socialpsykiatriområdet
Forsøgsboliger til hjemløse
Lukket
Evt.
Godkendelse af referat