061120 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
8. December 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Inge Olsvig Brandt (IA), formand
Lone Rosengren Pedersen (IA)
Knud Mathiassen (IA)
Nadia Olsen (D)
Rolf Píke (S)

Tilstede:

Lone R. Pedersen (IA), Nadia Olsen (D), Rolf Pike (S)

Telefonisk:

Inge Olsvig Brandt (IA) Knud Mathiassen (IA)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendt

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. meddelelser fra formanden
2b. meddelelser fra forvaltningen

2a.

Ingen meddelelser

2b.

Majoriaq-området har gennemført sammenlægningen af arbejdsmarkedsafdelingen og opkvalificeringsafdelingen under samme tag på Jens Kreutzmannip Aqquserna. Planmæssigt skulle sammenlægningen ske primo november, men pga. vandskade og andre tekniske udfordringer skete sammenlægningen 4. december 2020.

 

Orienteringer

Sagsfremstilling

Ledighedsstatistik og status på arbejdsmarkedsindsatsen

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Samarbejde mellem Piorsaavik og Forvaltning for Anlæg & Miljø

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger

Sagsfremstilling

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarder 2021

Sagsfremstilling

Indstilling godkendes

Bilag

Rejserapport for udvalgsrejse for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Knud Mathiassen: Tak for i år og et godt samarbejde, god jul og godt nytår.

Inge Olsvig Brandt: Tak for samarbejdet i år, og vi fortsætter det gode samarbejdet næste år indtil valget.

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes kl. 13:45