061120 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
6. november 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Ledighedsstatistik og status på arbejdsmarkedsindsatsen
Sager fra Det Sociale Ankenævn, som vedrører Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked
Orientering om indberetninger af magtanvendelser for perioden juli - september 2020
Løbende orienteringer om Ældrerådets arbejde
Resultat- og servicemål på Myndighedsområdet for juli, august og september
Status på ældresektorplanen (2020)
Beslutninger
Politisk mødekalender 2021 (januar-marts)
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Løbende orienteringer om Handicaprådets møder
Undersøgelse af en-dørs-princip på handicapområdet
Kompetencefordelingsplan
Evt.
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat