061022 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
6. oktober 2022 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Arealansøgning om opførelse af tørrehytte til fisk i Neriunaq ved Kapisillit
Forslag til Kommuneplantillæg 1A13-2 Qimerlua, Nuuk
Boligbyggeri i Tasiilaq
Samarbejdsaftale med Nukissiorfiit om byggemodning af 4A8
Forslag til Kommuneplantillæg 4B4-2 Erhvervsområde nordøst for lufthavnen, Nuuk
Kommuneplantillæg 4B1-2 Naternaq
Tillægspunkt: Politisk mødekalender for 2023
Lukket
Lukket
Lukket
Eventuelt
Godkendelse af referat