060821 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
6. august 2021 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Forundersøgelse for bølgeværn i Sermiligaaq
Forundersøgelse for et ATV-spor fra Nuuk til Kapisillit
Nordplus Projekt 2021-2022
Sektorplan Beredskab 2021 - 2024
Dyrekirkegård i Nuuk
Kommuneplantillæg L7-1 Icefiord Lodge Nuuk, Kapisillit
Endelig godkendelse: Trafikplan, del 1: Vej- og stinettet, Nuuk
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Eventuelt
Godkendelse af referat