060422 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
6. april 2022 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Forlængelse af lukning af børnehavestue i Paamiut
Kursuscenter for Fagligt Stærke Elever
Lukket
Evt.
Godkendelse af referat