051120 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
5. november 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Tilsynsrapport
Sagsrevision Tasiilaq
Beslutninger
Politisk mødekalender
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Rejserapport for udvalgsrejse for Udvalg for Børn og Familie
Undersøgelse af en-dørs-princip på handicapområdet
Kompetencefordelingsplan
Evt.
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat