051120 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
5. November 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Uju Petersen (IA), formand
Storm Ludvigsen (IA)
Inge Olsvig Brandt (IA)
Knud Mathiassen (IA)
Ane Egede Mathæussen (S)

Tilstede: Uju Petrersen, Inge Olsvig Brandt, Storm Ludvigsen, Ane Egede Mathæussen

Telefonisk: Knud Mathiassen

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. formandens meddelelser
2b. forvaltningens meddelelser

2a.

Martha Lund Olsen har ferie til 11. november.

2b.

1.  Forvaltningens myndighedsafdeling har afholdt temadag omkring nuværende administrationsgrundlag med det formål at kikke på hvordan vi kan arbejde mere effektiv

2. Forvaltningen har opstartet på implementering af den vedtagne social politik, hvor afdelingerne er i gang med at drøfte

3.Fagchef Tasiilaq Lene Warwick har opsagt sin stilling pr. 1. januar 2021. Desværre har flere sagsbehandlere også opsagt deres stillinger, vi bliver igen udfordret af personalesituationen i Tasiilaq

4. Status på arbejdet omkring Kriminelle unge i Nuuk

 

Orienteringer

Sagsfremstilling

Tilsynsrapport

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Sagsrevision Tasiilaq

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Beslutninger

Sagsfremstilling

Politisk mødekalender

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Rejserapport for udvalgsrejse for Udvalg for Børn og Familie

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Undersøgelse af en-dørs-princip på handicapområdet

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Kompetencefordelingsplan

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

det er svært at læse de grønlandske sagsfremstillinger. De er sjusket og lavet meget hurtigt.

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendes kl. 16:35