051021 – Tredje ordinære kommunalbestyrelsesmøde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
5. oktober 2021 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orientering om høringer
Orientering om MISIs årsrapport for 2020
Tasiilaq Forebyggelsesudvalgs handlingsplan for 2021
Tiltag- og indsatskatalog i forhold til unge kriminelle i Nuuk
Aqqaluks park
Parkering ved Iggia, Nuuk
Nyt sprængstofdepot i Nuuk
Forslag til kommuneplantillæg N1-1 – Vandkraftanlæg i Utoqqarmiut Kangerluarsunnguat (Buksefjorden), det åbne land
Tilbygning til Nuuk Center
Koncession til trofæjagt i Nunatarsuaq, Nuup Kangerlua
Forslag om reparation af broen i Paamiut
Forslag om ophævelse af status som fredet område af Nigerliup qinngua
Forslag om mulighed for fremskyndelse af renovering af agnhus i Paamiut
Forslag om mulighed for garnfiskeri efter hellefisk i nærheden af Paamiut i en begrænset periode
Forslag om en fortsættelse af en allerede undersøgt anlæggelse af bølgeværn i Sermiligaaq i Østgrønland – 2A
Forslag om etablering af et sælskind bearbejdningssted/anlæg til skindskrab (”qattaavik”) i bygden Isertoq
Forslag om anskaffelse af en pram, der kan opslæmme sand fra havbunden i Tasiilaq
1. behandling af Budget 2022
Status på udvalgsrejser og udvalgsformænds fysiske deltagelse i udvalgsmøder
Samarbejde mellem daginstitutionsområdet og Grønlands Idrætsforbund med fokus på fysisk bevægelse
Sektorplan for elevhjem
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat