041022 – Niende ordinære kommunalbestyrelsesmøde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
4. oktober 2022 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Bygdebestyrelsesseminar 2022 og udarbejdelse af bygdesektorplan 2022-2025
Orientering om ændring af bygdetilbud til dagplejeordning på østkysten
Nedsættelse af visitationsudvalg for elevhjem
Dukkeprojekt – seksuel sundhed
Etablering af erhvervsklasser i Kommuneqarfik Sermersooq
Forslag til nye tilskudsregler
Arbejdsmarkedspolitik 2023-2033
Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 3A8-4 Iiminaq, Nuuk
Årsregnskab 2021 – endeligt regnskab med revisionsberetning til godkendelse
Udbud af revisionen
1. behandling af Budget 2023
Valg af nye bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere
Nedsættelse af valgbestyrelse til eventuelt folketingsvalg i 2022
Forslag om drøftelse af forbedringsmuligheder for underretninger sendt til kommunen
Lukket
Eventuelt
Godkendelse af referat