040820 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
4. august 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Status på prioriterede opgaver under arbejdsmarkedsindsatsen, maj 2020
Status på prioriterede opgaver under arbejdsmarkedsindsatsen, juni 2020
Ledighedsstatistik for maj 2020
Ledighedsstatistik for juni 2020
Sager fra Det Sociale Ankenævn, som vedrører Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked
Orientering om indberetninger af magtanvendelser for perioden april - juni 2020
Resultat- og servicemål på Myndighedsområdet for april- maj – juni 2020
Statistik på ældreområdet, halvårlige opfølgninger
Orientering om status på ventelister til botilbud
Uddeling af puljemidler til frivilligt socialt arbejde
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Løbende orienteringer om Ældrerådets møder
Evt.
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat